Blaž Korotaj

Namestnik direktorja

Potrošni material, standardne raztopine, industrijska analiza, elektrokemijski merilniki, UV-vis spektroskopija, FTIR spektroskopija