Bojan Korotaj

Vodja prodaje

Atomska spektroskopija, Raman, fluorescenca, particle size, industrijske analize, površinska karakterizacija, priprava vzorcev