Bojan Korotaj

Vodja prodaje

Atomska spektroskopija (AAS, ICP-OES),
Kemijsko oslikovanje z metodami mikro- in nanoskopije (IR, Raman, XRF),
Raman spektroskopija,
Karakterizacija delcev in površin,
Priprava vzorcev