Nejc Zorko Horvat

Tehnična podpora

Dissolution, UV-VIS, fluorescenca, priprava vzorcev, laboratorijski generatorji plinov