Zgodovina

Naši začetki segajo v leto 1989, ko je gospod Jože Golič ustanovil svojo obrtno delavnico za popravilo laboratorijskih aparatur. Dejavnosti so se kasneje razširile še na prodajo in povezali smo se s takrat svetovno znanima proizvajalcema laboratorijske opreme VanKel in Varian.

Od takrat pa vse do zdaj smo svoje znanje konstantno nadgrajevali in postali vodilni partner za spektroskopijo in za aparature vrednotenja farmacevtskih oblik na področju Slovenije.

Merel danes

Merel ima danes močno tradicijo in veliko znanja ter redno sodeluje z več kot 10 svetovno znanimi proizvajalci merilne opreme in pripomočkov za analize.

Za stranke sodelovanje z nami pomeni:

  • strokovno svetovanje in pomoč
  • vzdrževanje in validiranje opreme v najkrajšem možnem času ali na željene termine
  • kratke dobavne roke originalnih in neoriginalnih nadomestnih delov
  • konkurenčne cene izdelkov in storitev

Na seznamu naših referenc je:

  • več kot 20 ICP instrumentov
  • več kot 40 AAS spektrometrov
  • več kot 80 Spektrofotometrov
  • več kot 100 aparatur za testiranje farmacevtskih oblik

Merel d.o.o. lastnik certifikata kakovosti ISO 9001:2015.
Certifikacijski organ: TÜV SÜD Management Service GmbH
Registrska številka certifikata: 12 100 33604 TMS

 

 
Osnovni podatki:

Merel d.o.o.
Proizvodno, svetovalno in trgovsko podjetje d.o.o.

Sedež podjetja
Ob gozdu 25
2352 Selnica ob Dravi

Poslovni enoti Maribor
Limbuška 42
2000 Maribor

Pekrska cesta 6
2000 Maribor

Osebi pooblaščeni za zastopanje
Matjaž Golič, direktor 
Jože Golič, prokurist

 

Delovni čas:
vsak delovnik od 8:00 do 16:00 

Tel.: +386 2 229 73 90
Fax.: +386 2 229 73 91
E-mail: info@merel.si

ID številka: SI12039888
Matična številka: 5292816
Bančni račun: 03121-1000625948 pri SKB banki
SWIFT CODE: SKBASI2X
IBAN CODE: SI56031211000625948

Administracija podjetja: