Fluorescenčna spektroskopija


Princip delovanja

Fluorescenčna spektroskopija (znana tudi kot fluorimetrija ali spektrofluorometrija) je vrsta elektromagnetne spektroskopije, ki analizira fluorescenco iz vzorca. Metoda temelji na fokusiranem žarku svetlobe, ki povzroči vzbujanje elektronov v molekulah določenih snovi, ki nato pri prehajanju nazaj v nižja energijska stanja izsevajo svetlobo.

Flouroscenčna spektroskopija je razmeroma preprosta analitična tehnika in ima zelo širok nabor uporabe. Uporablja se za različne okoljske, industrijske in medicinsko diagnostike, forenziko, genetsko analizo in v biotehnologiji. Je analitska tehnika, ki omogoča kvalitativno in kvantitativno analizo.

Naš nabor fluorescenčnih instrumentov sega od kompaktnih fluorometrov in fluorescenčnih spektrometrov do modularnih sistemov spektrofluorometrov. Z bogatim izborom komponent, programske opreme in dodatkov lahko najdete optimalno rešitev za vaše potrebe.

Ključne aplikacije

Biologija/Mikrobiologija

 • Celični mehanizmi
 • Interakcije proteinov
 • Detekcija singletnega kisika
 • Mobilnost membrane
 • Medcelični pretok kalcija

Kemija

 • Karakterizacija novih organskih molekul
 • Mehanizem reakcije fluorescenčnih sond
 • Reakcijski mehanizem in kvantne pike
 • Analiza nanodelcev
 • Odmerjanje raztopin kemikalij

Proučevanje materialov

 • Kvantni donosi OLED
 • Nanocevke (SWCNT)
 • Kvantne pike
 • Redko zemeljski luminiscenčni materiali

Kozmetika

 • Karakterizacija krem za zaščito pred soncem
 • Karakterizacija pigmentacije
 • Študije staranja kože
 • Fluorescenca kože, las in zob