UV-VIS-NIR spektrofotometrija


Princip delovanja

Spektrofotometrija preučuje interakcije med elektromagnetnim valovanjem in snovjo in se uporablja pri analizi širokega spektra vzorcev. UV/VIS/NIR spektrofotometrija je ena najpogosteje uporabljenih tehnik. Temelji na merjenju absorbcije sevanja, ki ga absorbira snov v raztopini. ​

Pri kvalitativni analizi lahko organske spojine prepoznamo s pomočjo spektrofotometra, če so na voljo kakršni koli zabeleženi podatki, s kvantitativno analizo pa ugotovimo koliko molekularnih vrst absorbira sevanje. Spektrofotometrična tehnika je preprosta, hitra in uporabna za majhne količine spojin. Temeljni zakon, ki ureja kvantitativno spektrofotometrično analizo je Beer-Lambertov zakon. ​

Identifikacija snovi temelji na primerjavi absorbcijskega spektra neznanega vzorca z referenčno substanco. Izvor vidne svetlobe je volframova žarnica, medtem, ko je pri UV spektru izvor devterijeva žarnica. ​

Glede na valovno dolžino svetlobe ločimo tri območja:​

-​UV območje, 300nm do 400nm​

-VIS območje, 400m do 765nm​

-NIR območje, 765nm do 3200nm​

Ključne aplikacije

Detekcija nečistoč

Spektrofotometrija je ena najboljših metod za določanje nečistoč v organskih molekulah. Zaradi nečistoč v vzorcu lahko opazimo dodatne vrhove, ki jih lahko primerjamo s standardnimi surovinami. Z merjenjem absorbance pri določeni valovni dolžini lahko zaznamo nečistoče.​

Struktura organskih spojin

Analizna tehnika je uporabna pri določanju struktur organskih molekul. Z analizo lokacije vrhov in kombinacije vrhov je mogoče sklepati, da so spojine nasičene ali nenasičene, ali so prisotni hetero atomi itd.​

Kvalitativna analiza​​

S spektrofotometrijo lahko kvalitativno določimo spojine, ki absorbirajo sevanje pri določeni valovni dolžini. Identifikacija se opravi s primerjavo absorbcijskega spektra s spektri znanih spojin.​

Kvantitativna analiza​

Spektrofotometrija nam omogoča kvantitativno določanje spojin, ki absorbirajo sevanje pri določenih valovnih dolžinah ob primerno zasnovani in validirani metodi.​