Statično in dinamično sipanje svetlobe (laserska difrakcija)