Analiza velikosti delcev

Velikost in oblika delcev sta eni od ključnih lastnosti zrnatih in praškastih materialov, emulzij in suspenzij in bodisi določata fizikalne lastnosti in namembnost materialov oz. sta merilo učinkovitosti proizvodnih procesov in kakovosti materialov.

Merel sodeluje z vodilnima podjetjema na področju karakterizacije delcev:

  • Horiba Scientific – določevanje velikosti delcev z metodami statične in dinamične laserske difrakcije ter statične slikovne analize
  • Retsch Technology – določevanje velikosti in oblike delcev z metodo dinamične slikovne analize