MikroRaman spektrometrija karakterizacija velikosti, oblike in sestave delcev

Showing all 2 products

Mikro Raman spektrometri Horiba XploRA in LabRam opremljeni s PARTICLE FINDER programskim modulom, omogočajo:

  • določevanje velikosti in karakterizacijo oblike delcev v suspenzijah, emulzijah in praškastih oblikah ter vključkov v trdnih vzorcih na principu statične slikovne analize
  • kemijsko identifikacijo delcev na principu Raman spektroskopije.