Analiza biomolekulskih interakcij

Showing all 2 products

Analiza interakcij biomolekul na principu vizualizacije površinske plazmonske resonance (SPR) je bila sprva v izključni domeni bioloških raziskav, v zadnjem času pa se pospešeno širi tudi na področja farmacije, analize živil in analize okoljskih vzorcev.

Kaj je SPRi – kako deluje?

Horibina tehnologija temelji na senzorskem čipu – optični prizmi s tankim slojem zlata, na katerega so točkovno nanešeni ligandi. Čipi so bodisi pripravljeni vnaprej in prilagojeni pozmeznim aplikacijam, lahko pa jih s posebno napravo (Microspotterjem) pripravimo sami.
Zaradi interakcije med molekulami in ligandi pride na površini čipa do sprememb, ki omogočajo pretvorbo svetlobne energije v površinski plazmonski val, kar optični sistem instrumenta zazna kot zmanjšanje refleksije na mestu posameznega liganda.
Na osnovi tako dobljenega senzorgrama je možna identifikacija, kvantifikacija in dinamično spremljanje kinetike molekulskih interakcij.

SPRi na spletni strani Horiba Scientific
Članki in aplikacijski zapisi