USP PVT testiranje s Prednizonom začasno zaustavljeno

10. julija 2015 je USP začela obveščati podjetja, da lot R001B0 ni več primeren za uporabo. Dodeljen mu je bil nov rok uporabnosti do 6. julija 2015. Naslednji lot R001B1 je bil napovedan za pošiljanje od 14. julija 2015 dalje vključno s spremembami v specifikaciji.

Torej kalibracije, opravljene z lotom R001B0 po 6. juliju niso veljavne.

Več informacij na to temo in informacije za prehod na MQ (Mechanical Qualification):